Abuzivii, hoţii primăriei Piteşti: director executiv adjunct, Mihai Anton, Direcţia Economică, şef serviciu, Gheorghe Dănuţ Cernătescu, şef birou juridic, Mihaela Carmen Ştefănescu, şef serviciu constatare impunere persoane fizice, inspector Maria Sibiceanu, purtător de cuvânt, Stancu Ana, au refuzat în mod abuziv să elibereze copii de pe dosarul unui autoturism Logan pentru dezbaterea succesorală a lui Grecu Mihaela din PiteştiCornel Ionică, primarul Piteştiului, primeşte încă o palmă de la ediţiespecialăpress

Cornel Ionică, primarul Piteştiului, primeşte încă o palmă de la ediţiespecialăpress

Abuzivii, hoţii primăriei Piteşti: director executiv adjunct, Mihai Anton, Direcţia Economică, şef serviciu, Gheorghe Dănuţ Cernătescu, şef birou juridic, Mihaela Carmen Ştefănescu, şef serviciu constatare impunere persoane fizice, inspector Maria Sibiceanu, purtător de cuvânt, Stancu Ana,  au refuzat în mod abuziv să elibereze copii de pe dosarul unui autoturism Logan pentru dezbaterea succesorală a lui Grecu Mihaela din Piteşti, au primit şpagă de la actuala soţie a răposatului Dinu Ilie, la care Dinu Steliana, cu relaţii la primăria Piteşti, a reuşit s-o blocheze pe doamna Grecu Gabriela pentru a nu putea dezbate succesiunea la autoturismul Logan. Aceşti angajaţi ai primăriei Piteşti au furat toţi banii din încasări pentru impozite la clădiri, staţii peco, fabrici, terenuri, spaţii comerciale, apartamente, etc. prin diferite tehnici infracţionale, ajutaţi şi de managerii de casă ai acestor funcţionari publici, precum şi împroprietărirea cu bunuri din patrimoniul primăriei.

Dragii noştri cititori, continuăm în această ediţie cu cei mai mari abuzivi, hoţi ai primăriei Piteşti, directorul executiv adjunct, Mihai Anton, inspector Marin Sibiceanu, juristă, Mihaela Carmen Ştefănescu, şef serviciu, Gheorghe Dănuţ Cernătescu, şi Stancu Ana, purtătoarea de cuvânt.

Toţi cei trei enumeraţi în titlu au un tupeu de escroci naţionali, ca toţi ceilalţi primari, refuză non-stop să elibereze documente persoanelor fizice şi juridice, îngrădindu-le drepturile pentru câteva sute de euro şpagă.

Directorul executiv adjunct Mihai Anton, direcţia economică a primăriei Piteşti, infractor care deţine la ora actuală sute de milioane de euro

Directorul executiv adjunct Mihai Anton, direcţia economică a primăriei Piteşti, infractor care deţine la ora actuală sute de milioane de euro

Directorul publicaţiei noastre, Iulian Ratea, a fost contactat de Grecu Gabriela pentru a o sprijini în demersul unei dezbateri succesorale şi în special pentru a-i putea obţine copii de pe documente din dosarul unui autoturism Logan de la primăria Piteşti. Au mers împreună la directorul Mihai Anton, acesta a început să creeze diversiuni şi să refuze să o ajute pe Grecu Gabriela pentru a elibera copii din dosarul autoturismului Logan. Iulian Ratea l-a întrebat pe Mihai Anton de ce nu vor să elibereze copii din dosar, el a zis că ce se bagă el, ce treabă are presa cu asta, el poate vorbi şi să meargă la purtătorul de cuvânt al primăriei. Se repezea obsedat cu o privire de psihopat, când la doamna Grecu, când la directorul Ratea, nu ştia cum să scape mai repede, să fugă de răspundere. Directorul Iulian Ratea i-a zis că o să fie cercetaţi pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pe el nici în fund nu l-a durut. A plecat ca un bolnav psihic, lăsându-i ca pe nişte proşti. Acum Iulian Ratea i-a zis doamnei Grecu Gabriela să meargă la toţi cei care i-au trimis comunicările abuzive. Au intrat într-un birou unde erau câţiva infractori, unul ţigan, care se freca pe burtă şi se înfoia, altul ochelarist schilod ş.a.m.d. La întrebările directorului Iulian Ratea au început să zică că au venit să îi forţeze, să facă presiuni pentru eliberarea de documente. Au zis ei: „Nu se poate aşa ceva. Vă rugăm să aşteptaţi comunicarea acasă.” Asta însemna a treia comunicare şi cu răspuns negativ. Directorul Ratea le-a spus că o să îi cheme la Secţia nr. 1 de Poliţie Piteşti pentru a elibera documente, dar se va forma şi un dosar penal pentru îngrădirea dreptului lui Grecu Gabriela pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu etc. I-au invitat să iasă afară din birou, de parcă le-ar fi luat oxigenul, deşi erau infectaţi. După aceea, au mers la şefa biroului juridic, Mihaela Carmen Ştefănescu. Aceasta a zis că ea i-a trimis comunicarea acasă doamnei Grecu Gabriela, ce mai vrea. Directorul Ratea i-a spus de ce refuză tot timpul să elibereze copii de pe documente din dosar. Ea trăia şi trăieşte pe altă planetă, nu

Directorul executiv adjunct, Mihai Anton

Directorul executiv adjunct, Mihai Anton

ştie ce-i cu ea în birou. Mai deţine şi această funcţie mare în primărie. Pe ea nu o interesa nimic, parcă era scăpată de la Bălăceanca. Toţi bolnavii psihic i-a angajat ex-primarul puşcăriaş, Tudor Pendiuc, pentru sume de 50.000 lei pentru a distruge toţi cetăţenii Piteştiului. După aceea, au mers la purtătoarea de cuvânt, care aceasta, în loc să aibă un birou special de comunicare cu presa,  lucra cu alte trei, patru sclave la al doilea corp al primăriei. La întrebarea directorului Iulian Ratea „de ce lucraţi şi în acest corp de birouri şi nu aveţi birouri separat pentru comunicare cu presa?”, tâmpita neagră, Stancu Ana, i-a zis: „Hai, domne, faceţi mişto, lăsaţi-mă în pace să vorbesc cu doamna!” I-a mai zis Ratea: „sunteţi plătită cu alt salariu în afară de cel ca purtător de cuvânt?”. A ţipat neagra s-o lase în pace. Ea nu primeşte salariu ca purtător de cuvânt la primăria Piteşti, e plătită pentru alte activităţi infracţionale. Toate instituţiile statului au purtător de cuvânt care ţine legătura cu presa, ajută presa, numai primăria Piteşti are pe această maimuţă neagră, care se ocupă de alte activităţi infracţionale şi nu de comunicat cu presa. Îl ignora pe directorul Ratea, nu voia să discute cu el nimic, decât cu doamna Grecu, ca între femei. Ce purtător de cuvânt e această maimuţă neagră, care lucrează pentru infractorii primăriei, în alte birouri şi nu ca purtător de

Hoţul hoţilor, Tudor Pendiuc, se preface că e nevinovat. Ce faţă de nevinovat are!

Hoţul hoţilor, Tudor Pendiuc, se preface că e nevinovat. Ce faţă de nevinovat are!

cuvânt?  Se vedea că e stresată, obosită de atâtea furturi, banii contribuabililor, impozite de toate felurile, chirii etc. Într-un cuvânt, nu au fost băgaţi în seamă nici directorul Ratea şi nici Grecu Gabriela de toţi cei menţionaţi, nu au dorit să discute problema gravă şi nici nu vor dori să elibereze copii de pe documentele autoturismului Logan. În aceste condiţii, directorul Ratea va sesiza prim-procurorul Parchetului Tribunalului AG, la care vor începe cercetările pentru îngrădirea dreptului doamnei Grecu Gabriela pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, pentru constituirea unui grup infracţional organizat. Potrivit legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare la art. 11 alin. 1-5 şi  (7) se menţionează următoarele:

*la art. 11 alin. (1) şi alin (5) ne indică următoarele:

-alin. (1): persoanele din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat la cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Infractoarea juristă a primăriei Piteşti, Mihaela Carmen Ştefănescu, hoaţa hoaţelor, cu sute de milioane de euro

Infractoarea juristă a primăriei Piteşti, Mihaela Carmen Ştefănescu, hoaţa hoaţelor, cu sute de milioane de euro

-alin. (5): este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1) inclusiv pentru perioada în care a avut calitate de contribuabili/plătitor:

  1. a) contribuabilului/plătitorului însuşi;
  2. b) succesorilor acestuia, precum şi persoanelor cu vocaţie succesorală, calitate dovedită potrivit legii.

Doamna Grecu Gabriela este în drept legal să-i elibereze copii de pe documente sau informaţii printr-o comunicare, potrivit legii nr. 207/2015 alin. 1-5 lit. a) şi b). Ei nu au făcut-o la trei cereri pentru câteva sute de euro de la actuala soţie a decedatului Dinu Ilie. Dinu Steliana face plăţi la diferiţi funcţionari publici din primărie, precum cei menţionaţi şi aceştia te împiedică să dezbaţi succesiunea.

Cităm documentul:

Documentul nr. 14534 din 21.02.2013, privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale. Elemente de identificare a defunctului – autor al succesiunii Dinu R. Ilie Piteşti.

   Elemente de identificare a moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului:
Dinu Steliana – soţie
Dinu Florin Cătălin – fiu
Dinu Adriana Maria – fiică

Purtătoarea de cuvânt a primăriei Piteşti, Stancu Ana, escroacă desăvârşită, hoaţă, cu zeci de milioane de euro ca şi ceilalţi

Purtătoarea de cuvânt a primăriei Piteşti, Stancu Ana, escroacă desăvârşită, hoaţă, cu zeci de milioane de euro ca şi ceilalţi

 Aceştia doi sunt copiii doamnei Grecu Gabriela pe care îi reprezintă prin procură specială.

Comunicările abuzive eliberate de cei menţionaţi în articol către Grecu Gabriela:
-comunicare nr. F/33832/24.03.2016
-comunicare nr. F/46686/23.05.2016
-şi următoarea comunicare abuzivă va urma, dar vor pleca în arest, întrucât va fi tot negativă.

Halal de angajaţi ai primăriei Piteşti, care nu vor mai lucra la primărie, vor fi cercetaţi şi audiaţi pentru alte infracţiuni mult mai grave. Ex-primarul Tudor Pendiuc, actualul primar, Cornel Ionică, şefa serviciului de aplicare a legii proprietăţii, cadastru şi patrimoniu, Neagu Valentina, secretar, Iosiv Cerbureanu, şi alţii care fac parte din comisie, au vândut aproape tot patrimoniul primăriei Piteşti, spaţii comerciale la parterul blocurilor în tot Piteştiul, circa 10.000 de ha din domeniul public l-au dat pentru a construi managerii de casă ai infractorilor blocuri în cartiere, în centrul Piteştiului, au vândut terenuri, suprafeţe mari, pentru a-şi construi băieţii deştepţi fabrici de tot felul, pământ vândut pentru staţii peco, au vândut toată pădurea din cartierul Trivale-Găvana, sute de ha, au făcut contracte cu băieţii deştepţi, prieteni de-ai lor, pentru concesionarea terenurilor, pentru o şpagă foarte mare, au distrus aproape 75% din patrimoniul primăriei, care a fost vândut pe nimic, dar şpagă cât cuprinde, de zeci de miliarde de  euro la infractorii funcţionari publici ai primăriei. Piteştiul a avut un patrimoniu de cca. 60-70 miliarde de euro pe când erau preţurile mari la terenuri, spaţii comerciale între anii 2008-2010. Un metru pătrat de pământ în Centrul Piteştiului se vindea între 4000-5000 de euro; în cartiere se vindea un mp de pământ între 1500-2000 euro. Această echipă de infractori au sărit rapid la vânzarea patrimoniului, întrucât erau preţurile foarte mari la terenuri, spaţii, îi căutau sute de clienţi pe zi la primărie şi la domicilii non-stop, genţile de euro erau purtate de sclavii managerilor, primărie şi la şmecheri acasă, băieţii cu funcţii

Ţiganul negru din birou, de la Direcţia Economică şi celălalt, care au furat şi fură banii contribuabililor non-stop

Ţiganul negru din birou, de la Direcţia Economică şi celălalt, care au furat şi fură banii contribuabililor non-stop

publice enumeraţi. Nesimţiţii s-au îmbogăţit rapid, au investit în firmele copiilor, sau au împroprietărit fraţi, precum Tudor Pendiuc la Balş, Dolj, punându-l să cumpere jumate din Balş case, apartamente, terenuri, pentru a le închiria, sau cum a mai cumpărat în Sinaia 17 parcele de teren a câte 1000 de mp bucata, la care în 6 luni au fost construite vile pentru cazare clienţi. V-am dat doar un mic exemplu ce a agonisit puşcăriaşul Pendiuc, ca să nu mai stăm să-i înşirăm pe toţi, au investit milioane de euro pe alte nume în familii, în neam, au pus sume mari de bani în băncile române la dobândă şi în străinătate pe numele neamului lor, au luat dobânzi foarte mari până în 2015. Au devenit multimiliardari din sclavi săraci! Ei se vaită când sunt cercetaţi, că ce are şefa DNA cu ei, Kovesi, şi procurorii DNA, zic ei că procurorii nu ştiu cât au furat. Vor fi monitorizaţi pas cu pas până li se va confisca tot ce au furat. Vor preda în timp tot ce au furat din nou la stat. Aceşti nesătui de furt s-au aliat cu cei de la direcţia economică, directorul Mihai Anton şi toţi ceilalţi pe care i-am prezentat în articol ş.a. de la această direcţie economică pentru a sustrage sute de milioane de lei anual, care se strâng din impozitele cetăţenilor, S.C., chirii, ş.a.m.d. Au S.C. de casă, cu manageri băieţi de băieţi, sau mai emit şi falsuri pentru sustragerea bugetului colectat anual de la cetăţenii piteşteni, firme etc. Cu firmele fac diferite contracte pentru lucrări, curăţenie şi tot felul de mărunţişuri pentru a putea umfla contractele, devizele şi de a putea sustrage sute de milioane de lei anual, banii contribuabililor. Noi o să-i dovedim pe aceşti infractori periculoşi ai primăriei Piteşti, avem toată istoria infracţională a lor. Anual primesc buget de la stat sute de milioane de lei pe care le papă tot cu managerii de casă, cu S.C. sau mai emit şi falsuri pentru a scoate banii prin casierie, prin intrări fictive, chipurile că ar cumpăra anumite bunuri cu valori foarte mari

Tudor Pendiuc, înconjurat de mascaţi în faţa primăriei Piteşti

Tudor Pendiuc, înconjurat de mascaţi în faţa primăriei Piteşti

pentru primărie, nu există obiectele cumpărate, acoperă sumele furate cu facturi fictive. Nu mai punem că toţi şi-au luat din patrimoniul primăriei ce a fost mai bun, unii chiar pe numele lor, alţii pe numele familiei, neamului lor sau, în primă fază, prin prietenii lor, şi după aceea au ajuns la neamurile lor. Numai infractoarea Marilena Baraţă, preşedinta Curier TV Piteşti, a fost folosită ca vidanjă la bugetul primăriei anual prin a umfla publicitatea de 100-200 de ori faţă de presa locală. A împărţit banii cu puşcăriaşul Tudor Pendiuc, actualul primar puşcăriaş, Cornel Ionică, şi cu contabilii primăriei. Această dejecţie, Marilena Baraţă, a sustras tehnic infracţional, bugetul primăriei Piteşti de cca. 22 de ani, ajungând ea însăşi cu aproape 100 de milioane de euro investiţii, nu mai punem parandărătul la ceilalţi care au ajutat-o să fure împreună cu ei bugetul anual al primăriei. Aceştia sunt funcţionarii publici ai primăriei Piteşti, analfabeţi ai administraţiei locale etc., puşcăriaşi desăvârşiţi.

Solicităm autosesizare din partea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi a domnului prim-procuror al DNA Piteşti.

 Articol de Lixandru Stelian