Directorul fictiv, Popescu Alexandru, al S.G.A. Ilfov Bucureşti între anii 2009-2016, propus prin decizia nr.248 din 25.11.2009 de către grupul de infractori: dir. general Vasile Pintilie al Apelor Române, Dumitru Dumitru, dir. D.E.F., Anişoara Stănculescu, dir. D.M.R.U, Carmen Pascaru, consilier juridic şi ministrul László BorbélyDirectorul A.B.A.A.V Adrian Moisescu, director fictiv 3 ani de zile  în care a mâncat 360.000 RON, banii statului

Directorul A.B.A.A.V Adrian Moisescu, director fictiv 3 ani de zile în care a mâncat 360.000 RON, banii statului

Directorul Popescu Alexandru, S.G.A. IF, Bucureşti, fictiv în funcţie între anii 2009-2016, propus de consiliul de administraţie al Apelor Române Bucureşti, toţi cei prezentaţi în titlu cu ordin direct de la ministrul de atunci, László Borbély.

Dragii noştri cititori, continuăm în această ediţie cu cel mai mare infractor director fictiv din România, Popescu Alexandru, care prejudicia statul, primind salarii ilegale între 4000-6000 lei pe lună, timp de 7 ani, ca director fictiv la S.G.A. Ilfov Bucureşti. Complicii lui, toţi cei prezentaţi în titlu, şi pe care vi vom prezenta în acest articol.

 

Infractorul dir. fictiv Popescu Alexandru (dreapta), care a încasat suma de 5004000 RON, pagubă statului român

Infractorul dir. fictiv Popescu Alexandru (dreapta), care a încasat suma de 5004000 RON, pagubă statului român

Jegul de director fictiv, Popescu Alexandru, al sistemului de gospodărie al Apelor Ilfov Bucureşti, a apelat la prietenele lui blonde parlamentare în anul 2009, pe când era guvernul Boc. Aceste blonde i-au aranjat jegului Popescu, cu ministrul de atunci, László Borbély, angajare directă prin ordin de la ministru şi şefii de atunci ai Administraţiei Naţionale a  Apelor Române, eliberându-i avizul favorabil pentru postul de director interimar al S.G.A. Ilfov Bucureşti. Această mizerie de director fictiv, Popescu, lucrase la BTT (Biroul de Turism pentru Tineret, Bucureşti), acolo nu-i mai mergeau afacerile, infracţiunile, ce s-a gândit el, să apeleze la blondele parlamentare, să-l pună director la ape Ilfov, Bucureşti. Mizeria de Popescu nu avea studii în domeniul Apelor Române, el terminase facultatea de manager firme, dar cu blondele parlamentare a sărit peste tot, încălcând toate legile, şi ajungând ditamai directorul la S.G.A. Ilfov Bucureşti, cu 300 de angajaţi. Ministrul László Borbély, de atunci în 2009, la solicitările curvelor blonde parlamentare, a eliberat un ordin pentru domnişoara Popescu Alexandru, în mod abuziv, ministrul a discutat despre funcţie şi la consiliul de administraţie al Apelor Române pentru a-i elibera perversului Popescu aviz favorabil cu privire la propunerile privind desemnarea persoanelor care vor asigura exercitarea temporară a atribuţiilor specifice calităţii de conducător al sistemelor de gospodărie a apelor. S-au emis pentru Popescu adresele nr. 11199/AS/2009,  1125/AS/2009, precum şi adresa AN „Apele Române”, nr. 2153/04.11.2009 şi 11287/AS/29.10.2009. Toate aceste adrese duc la decizia nr. 248 din 25.11.2009, unde ne indică că Popescu Alexandru va exercita temporar atribuţiile specifice calităţii de director S.G.A. Ilfov Bucureşti, de la data prezentă până la ocuparea prin concurs a postului de director S.G.A. IF Bucureşti. Drepturile şi obligaţiile ce revin dlui Popescu Alexandru pe perioada exercitării atribuţiilor specifice calităţii de director S.G.A. IF Bucureşti, sunt stabilite în baza contractului individual de muncă. Toate acestea le cităm din decizie. Au fost de acord cu angajarea acestuia şefii de la Administraţia Bazinală de Apă  Argeş-Vedea-Piteşti (A.B.A.A.V.), domnul director coordonator Adrian Moisescu, şef serviciu R.U.R.P.A., Mihaela Diaconescu, compartimentul juridic contencios, consilier juridic, Bogdan Udrişteanu. Aceştia i-au eliberat decizia perversului Popescu, la solicitările şefilor de la Bucureşti ai Apelor Române, şi uite aşa Popescu a stat ca director interimar 7 ani fictivi. Perversul Popescu nu avea ce căuta la această instituţie a Apelor Române, întrucât nu avea studii în domeniu, vechime ş.a.m.d. Vă prezentăm actul adiţional la contractul colectiv de muncă dintre anii 2008-2010, înregistrat la D.M.P.S., mun. Bucureşti, cu nr. 3295/03.06.2008. Art. 10 alin. (2) ne arată: pot participa la concursul de ocupare a unui post vacant numai candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. nu au interdicţie de genul:
Infractorul dir. fictiv Popescu Alexandru, care a încasat suma de 5004000 RON, pagubă statului român

Infractorul dir. fictiv Popescu Alexandru, care a încasat suma de 5004000 RON, pagubă statului român

alin (2): au avut contract individual de muncă desfăcut pentru abateri disciplinare în ultimii 5 ani sau condamnări penale care îi fac incompatibili cu activitatea ce urmează să o desfăşoare. La acest contract colectiv de muncă se arată că trebuie să fii încadrat în instituţia Apelor Române şi să nu ai încălcări la locul de muncă pentru a putea participa la concurs.

Popescu nu făcea parte din această instituţie, a fost introdus ilegal, pentru a primi salarii între 4000-6000 lei pe lună, de a păgubit statul. Toţi cei implicaţi vor răspunde penal.

Conform legii nr. 284 din 28 decembrie 2010, ne indică următoarele:

-Art. 25, alin. (1): exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar pe o perioadă de maxim 6 luni, într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

-alin (2): în mod excepţional, perioada prevăzută la alin.(1)  poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi nu se prevede altfel. Perversul Popescu şi celelalte mizerii au încălcat legea nr. 284/2010 şi pe celelalte din urma acesteia în sensul că se referă la numirea temporară a unei persoane angajate în sistemul Apelor Române, nu ca Popescu, venit din alt sistem, turism, care trebuia să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar. Popescu, perversul, dacă el nu făcea parte din Administraţia Naţională a Apelor Române şi făcea parte din BTT, ce condiţii să îndeplinească sau ce sancţiuni disciplinare să prezinte de la BTT la Apele Române. Au creat toţi o diversiune, declarându-l pe derbedeul Popescu angajat în Administraţia Naţională „Apele Române”, nu la BTT unde lucrase. V-am explicat perversitatea tuturor infractorilor de la Apele Române Bucureşti şi a celor două blonde parlamentare, precum şi a lui Popescu. Au furat banul statului, angajându-l pe Popescu director fictiv, aproximativ 5004000 RON, doar în 7 ani, mănâncă şi în continuare escrocul de Popescu şi ceilalţi care l-au angajat. Popescu e doar un exemplu. Mai sunt mulţi ca el. Popescu, director fictiv cum era, trebuia ca după 6 luni sau un an să plece obligatoriu, conform legii nr. 284/2010. El a stat 7 ani de a încasat salariul de 6000 lei pe lună şi pentru a-i împărţi cu toţi şefii. La el la serviciu e prezent doar două ore zilnic, restul la blonde la Parlament ş.a.m.d. El a angajat la S.G.A. Ilfov Bucureşti, cu studii  de seminar pedichiuriste, coafeze etc. Legea nr. 284/2010 şi contractul colectiv de muncă dintre anii 2008-2010 nu permite angajări aiurea, decât cu studii în domeniul apelor. Popescu fiind un director fictiv şi interimar nu avea voie să angajeze pe nimeni. El a făcut-o luându-le banii la fraieri, cam 5000 de euro pentru post. Dacă le mai dădea şi funcţii le solicita şpaga cam 10.000 de euro pe post. A făcut jegul în 7 ani schimbări de posturi şi angajări la greu pentru sume mari de euro, fără să-i permită legea. Din informaţiile noastre s-a stabilit că jegul de Popescu a strâns bani din şpagă, peste un milion de euro. Această tehnică perversă au aplicat-o şi directorii generali de la Administraţia Naţională a Apelor Române, precum şi cei de la A.B.A.A.V. (Piteşti). Mai revenim a vă arăta ce spune hotărârea de guvern nr. 286 din 2011, secţiunea 1 Dispoziţii Generale: care sunt posturile şi cine poate participa la concurs (condiţii generale şi condiţii specifice). Art.1:

László Borbély, cel mai mare ministru infractor al Apelor Române

László Borbély, cel mai mare ministru infractor al Apelor Române

-alin. (1): ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen în limita posturilor vacante prevăzute în statutul de funcţii;

-alin. (2): în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

Nu ca la Popescu, fără examen, cu dedicaţie de la blonde pentru ministru şi de la ministru cu dedicaţie pentru consiliul de administraţie.

 

Art.2: la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Oare Popescu, escrocul de la turism, se încadra el la toate solicitările legii sau a putut să îndeplinească vreo solicitare a legii, nefăcând parte din sistemul Apelor Române? Obligatoriu pentru a participa la un concurs pentru funcţia de director trebuie să faci parte din sistemul Apelor Române, nu ca Popescu perversul, la BTT Bucureşti. Minunea drăcească cea mai mare s-a petrecut pe 21.07.2016, când s-a hotărât jegurile de la Bucureşti ale Apelor Române, dir. general Nicolae Bărbieru, dir. general adj. Rusu Gheorghe Constantin, dir. departamentul management resurse umane, Relu Adam, director investiţii A.B.A.A.V., Carmen Păiuş, şef serviciu resurse umane, A.B.A.A.V., Alexandrina Manu, dir. tehnic la A.B.A.A.V. , Ciobanu Dumitru, dir. S.G.A. Teleorman, Barbu Ion, dir. S.H.I. Olt, Mutu Ion, să-l pună definitiv pe Popescu director la S.G.A. Ilfov Bucureşti, prin concursul din 29.07.2016. Concursul s-a ţinut la mişto, Popescu s-a făcut că completează formularul, dar nu a făcut-o. Au făcut-o cei din comisie după ce le-a dat formularul. I-a dat şi o notă mare pentru a trece peste nota 8 şi de a merge mai departe pentru proba orală. Testul grilă a avut 50 de întrebări foarte simple, nu pentru un post de director. Vă dăm exemplu doar două întrebări:  „Ce este un baraj?”, „Ce este un lac?”. Au mai participat la concurs

Sediul infractorilor Apelor Române Bucureşti

Sediul infractorilor Apelor Române Bucureşti

Căpraru Petruţa şi Căpraru Eugenia. Căpraru Petruţa a primit formularul test grilă la care testul de subiecte a avut semne cu pixul albastru, puncte pe anumite litere şi liniuţe sub anumite cuvinte, la răspunsuri sau la variantele de răspuns. Concursul a fost înregistrat audio-video cu acordul concurenţilor. Căpraru Petruţa a sesizat preşedintele comisiei, pe Rusu Constantin Gheorghe, la care acesta a spus că nu e nicio problemă, să continue completarea formularului. Doamna Căpraru Eugenia nu a mai putut rezista văzând ce se întâmplă şi a  părăsit sala.  Domnişoara Căpraru Petruţa s-a intimidat foarte tare din cauza semnelor, punctelor puse pe formular, întrebări, le-a completat cu mari emoţii şi a luat o notă mică. Ce tehnică ordinară au folosit cei din comisia de examinare pentru a înlătura candidaţii! Numai la concurs să te duci la infractorii Apelor Române. Dihorul Apelor Române, Popescu Alexandru, a primit nota 9.80. El nu avea voie să participe la examenul din 21.07.2016, întrucât a stat director fictiv 7 ani, a mâncat bani de bani de la statul român, se crede şmecheraş de Bucureşti, crede cu tărie că nu va face puşcărie, ocupându-ne noi de el şi de ceilalţi. Să nu uite că nu suntem doar jurnalişti. Va fi distrus cât de curând, atât el cât şi ceilalţi directori care l-au ţinut 7 ani director fictiv la Apele Române şi de acum încolo mănâcă salariul – banii statului – ilegal, în continuare. A primit fraierul decizia nr. 279 din 12.08.2016, semnată de dir. inginer Tatiana Diaconu, şef A.B.A.A.V.  Piteşti, şef serviciu R.U.R.P.A., C.E.P.P. Voina Alexandrina Manu, şef  juridic, consilier Pătru Iulia. Şi aceştia au ştiut de situaţia lui infracţională, i-au primit dosarul şi l-au lăsat să participe la examenul din 21.07.2016. Să devină director pe tot restul vieţii. Deşi în contractul colectiv de muncă, la alin.(4) pct. 4* lit. a) ne arată următoarele: pentru ocuparea unei funcţii de conducere tehnică este obligatorie îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:

  1. activitatea minimă în domeniul de gospodărie a apelor după cum urmează:

– director general adjunct, dir.  în aparatul central – 12 ani

– director, director tehnic ABA, INHGA, EC Stanca-Costeşti – 10 ani

-director inginer şef SGA – 8 ani (Unde ar fi trebuit să se încadreze fictivul Popescu)

-şef SH, şef serviciu, şef birou – 5 ani,cu studii, cursuri de specialitate aferente postului

– şef formaţie – 5 ani

Tatiana Diaconu, escroacă ciubucară care a primit dosarul lui Popescu fără să îndeplinească vreo condiţie,  reducând vechimea de angajare de la 8 ani la 5 ani pentru a-l încadra pe Popescu

Tatiana Diaconu, escroacă ciubucară care a primit dosarul lui Popescu fără să îndeplinească vreo condiţie, reducând vechimea de angajare de la 8 ani la 5 ani pentru a-l încadra pe Popescu

Sunt şi ei complicii lui, întrucât nu au sesizat DNA-ul de infracţiunile comise. Vă mai dăm un exemplu de director fictiv pus de PDL: Adrian Moisescu a venit tot ca Popescu, director A.B.A.A.V. Piteşti, în anul 2009, de la firma proprie, care se ocupa cu materiale de… Acesta are studii de inginer, instalaţii, nu avea ce să caute fără concurs sau să fie din sistem la examen. Legile spun că participă la concurs doar cei care lucrează la Apele Române şi să ai o vechime de minim 8 ani în sistem, să nu fi fost sancţionat administrativ etc. Acesta a fost pus tot ca Popescu, să primească salarii grase de 8-10 mii lei pe lună, timp de 3 ani. Vă cam închipuiţi ce şpagă şi-a tras ministrul în 2009, directorul general, Pintilie Vasile, şi restul. Au mâncat banii statului escrocii, cam 360.000 lei salarii fictive de la un director escroc fictiv. Moisescu Adrian, după ce că era pus în mod abuziv la furat banii statului, i-a mai eliberat decizia nr. 248 din 25.11.2009, lui Popescu perversul. Ei sunt doar doi directori la Apele Române prezentaţi de noi. Restul îi va descoperi DNA-ul central. Din informaţiile noastre, ar mai fi 15 directori fictivi în ţară, la Administraţia Apelor Române. Nu mai punem că şi Moisescu a angajat sute ca el fără concurs şi studii în domeniu. Bănuţi mulţi şi-a tras, dar bugetul anual, ca şi Popescu, l-au ras. Guvernele le-au dat sume mari, să aibă bani pentru consumabile etc. zeci de miliarde lei vechi anual. Ei au păpat bănuţii cu contabilii.

Vasile Pintilie, ex-director general al Administraţiei Naţionale  Apele Române, cel mai mare infractor,  care a avizat favorabil zeci de directori fictivi, din alte instituţii şi privat, şpăgi la greu

Vasile Pintilie, ex-director general al Administraţiei Naţionale Apele Române, cel mai mare infractor, care a avizat favorabil zeci de directori fictivi, din alte instituţii şi privat, şpăgi la greu

Mai arătăm că a fost sesizat ministrul Apelor Române din 2015, raport nr. înregistrare 1429/GLG/01.10.2015, la care a dispus ca, corpul de control să efectueze investigaţii în legătură cu toate încălcările celor sesizaţi şi prezentaţi de noi în articol. S-au dispus măsuri drastice de către corpul de control al ministrului, dar directorul A.B.A.A.V. Piteşti, Diaconu Tatiana, nu a dorit ca în termen de 30 de zile după 01.10.2005 să pună în executare raportul. Cu rea credinţă, aceasta a lălăit-o până s-a programat concursul din 21.07.2016. Toate aceste încălcări de neîndeplinire a sarcinilor de serviciu le-a făcut pentru a se expira contractul colectiv de muncă în februarie 2016, care acesta prevedea la condiţiile de participare la concurs pentru funcţia de director o vechime în sistem de 8 ani. Popescu nu avea 8 ani vechime, chiar fictiv, a redus ea termenul la 5 ani pentru a-l încadra în condiţiile cerute de lege  şi i-a primit dosarul ajutându-l şi aceasta să devină director la S.G.A. IF Bucureşti. Dacă nu-i primea dosarul, el neîndeplinind nicio condiţie, Popescu la această oră nu mai făcea parte din sistem.

Solicităm cercetarea tuturor şi a celor care vor fi descoperiţi ca directori fictivi pentru abuz în serviciu, luare-dare de mită, constituirea unui grup infracţional organizat etc.

Solicităm autosesizare din partea prim-procurorului DNA Bucureşti.

 

Articol de Olaru Costinel