OMV Petrom are spre vanzare urmatoarele terenuri situate in jud. Mehedinti: 1. teren in suprafata de 5.374 m2, situat in Strehaia, str. Garii, nr. 1; 2. teren in suprafata de 3.076 m2, situat in com. Simian. Detalii la: assetsale@petrom.com / 0372 160 927