Infractorul procuror DNA Piteşti, Mihai Adrian, şi infractorul miliţian DNA Piteşti, Diaconu Costică, au respins în mod abuziv procura specială nr. 362 din 29.02.2016 şi în special pe directorul publicaţiei noastre, Iulian Ratea, înlăturându-l din dosarul nr. 61/P/2016 al DNA Piteşti pentru a-şi putea face ei de cap şi ce vor în dosar, deşi vor primi sute de mii de euro de la infractoarea judecător Bărbulescu Elena, Judecătoria Piteşti, şi de la primarul Ene Florea al com. Moşoaia jud. AGEne Florea, băiat de băiat care pulsează sute de mii de euro la Elena Bărbulescu pentru clasarea dosarului

Ene Florea, băiat de băiat care pulsează sute de mii de euro la Elena Bărbulescu pentru clasarea dosarului

Jegul DNA Piteşti, procurator Mihai Adrian, împreună cu jepatul de miliţian comunist, Diaconu Costică, vor primi sute de mii de euro de la judecătoarea Bărbulescu Elena de la Judecătoria Piteşti şi de la primarul comunei Moşoaia AG, Ene Florea, pentru a-l înlătura pe directorul Iulian Ratea din dosar, neluând procura specială de bază, cu gândul şi fapta de a clasa dosarul, favorizând infractori cu un prejudiciu de 1.200.000 de euro.

Dragii noştri cititori, continuăm în această ediţie cu jegurile Mihai Adrian, procurator de la DNA Piteşti, şi miliţianul comunist Diaconu Costică al DNA Piteşti care au încasat sute de mii de euro de la judecătoarea Bărbulescu Elena şi de la primarul com. Moşoaia, Ene Florea, pentru a-l înlătura pe directorul Ratea Iulian cu procură specială de la notar din dosar, cu gândul şi fapta de a clasa dosarul cu un prejudiciu de 1.200.000 de euro.

Scufiţa Roşie în robă, şefa de urmărire penală DNA Piteşti care dirijează dosare la Mihai Adrian şi la miliţianu prost Diaconu pentru sume mari de euro

Scufiţa Roşie în robă, şefa de urmărire penală DNA Piteşti care dirijează dosare la Mihai Adrian şi la miliţianu prost Diaconu pentru sume mari de euro

Iulian Ratea a fost împuternicit prin procură specială nr. 362 din 29.02.2016 de Muşat Gheorghe din com. Moşoaia, jud. AG, pentru a rezolva o problemă foarte gravă, cu un prejudiciu de 1.200.000 de euro. Procura specială ne arată:

„Subsemnatul Muşat Gheorghe, din com. Moşoaia, jud. AG, împuternicesc prin prezenta pe Ratea Iulian, cu domiciliul în com. Albota, nr. 282, jud. AG, ca în numele meu şi pentru mine să îndeplinească orice act sau operaţiune juridică necesare pentru punerea în executare efectivă în natură şi pe vechiul amplasament a sentinţei civile nr. 710/04.02.2008 pronunţată de judecătoria Piteşti în dosarul nr. 12727/280/2006, precum şi a sentinţei civile nr. 9505/12.11.2012 pronunţată de către Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. 11179/280/2011, irevocabilă prin decizia nr. 1172/30.04.2013 a Tribunalului Argeş.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul meu mă va reprezenta la oricare instanţă judecătorească şi organ de urmărire penală (Parchet) de orice grad, la care legea permite la orice birou de executor judecătoresc, precum şi la oricare autoritate / instituţie / persoană juridică sau fizică cu competenţă în materie, va formula orice cerere necesară, va da orice declaraţie necesară, va depune şi ridica oricare documente necesare, va putea solicita învestirea cu formulă executorie, va îndeplini, cere şi primi orice acte de procedură, va încasa ori plăti în numele meu şi pentru mine sub dare de chitanţă, oricare drepturi sau obligaţii care îmi revin, va îndeplini orice act procedural la care eu însumi am dreptul, fără ca nimeni să-i poată opune vreo limitare, impreciziune ori imperfecţiune a acestui mandat, semnând pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Aici îşi desfăşoară activitatea procuratorul abuziv şi ciubucar, Mihai Adrian, scufiţa-n robă, şefa urmăririi penale şi Diaconu miliţianul

Aici îşi desfăşoară activitatea procuratorul abuziv şi ciubucar, Mihai Adrian, scufiţa-n robă, şefa urmăririi penale şi Diaconu miliţianul

Potrivit art. 2016 alin (3) Cod civil mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Prezentul mandat este valabil până la data de 31 decembrie 2020.

Înaintea semnării, eu, mandantul, declar că am citit actul, i-am înţeles conţinutul şi consecinţele juridice, iar cuprinsul actului reprezintă voinţa mea.

Tehnoredactat astăzi, data autentificării, la Societatea Profesională Notarială Georgescu din Piteşti.

Încheiere de autentificare nr. 362 din 29.02.2016.”

Aici îşi desfăşoară activitatea procuratorul abuziv şi ciubucar, Mihai Adrian, scufiţa-n robă, şefa urmăririi penale şi miliţianul Diaconu jpg

Aici îşi desfăşoară activitatea procuratorul abuziv şi ciubucar, Mihai Adrian, scufiţa-n robă, şefa urmăririi penale şi miliţianul Diaconu jpg

În data de 08.06.2016 a sunat Iulian Ratea la DNA Piteşti pentru a lua legătura cu procurorul Mihai Adrian pentru a clarifica de ce i-a trimis citaţie lui Muşat Gheorghe, bolnav, întrucât el făcuse plângerea penală împotriva mai multor infractori de la primăria com. Moşoaia AG, comisia de fond funciar a prefectului AG şi împotriva judecătoarei Bărbulescu Elena de la Judecătoria Piteşti. Le ataşase la dosar procura specială nr. 362 din 29.02.2016. Ofiţerul de serviciu a luat legătura cu procurorul Mihai Adrian şi cu miliţianul Diaconu Costică, la care i-a spus să-i transmită lui Ratea că trebuie să se prezinte în data de 09.06.2016 Muşat Gheorghe, nu Ratea Iulian care făcuse plângerea penală cu tot probatoriul complet şi cu toate informaţiile. Cazul fiind complex, cu infractori periculoşi, Ratea ştia ce se întâmplase la dosarele lui Muşat Gheorghe şi cum se plimbaseră şpăgile pe la Comisia de Fond Funciar a Prefecturii AG şi la judecătoarea Elena Bărbulescu de la Judecătoria Piteşti. În data de 09.06.2016 s-a prezentat la audiere Muşat Gheorghe, bolnav, om în vârstă, de 76 de ani, care avusese în timpul procesului comoţie cerebrală vasculară. El nu se poate deplasa pe jos mai mult de 50 de metri. Aceştia l-au chemat şi la etajul 1 pentru a-l distruge definitiv. Copiii au nevoie de el în stare bună, nu omorât de stres şi de efort din cauza infractorilor Mihai Adrian şi Diaconu Costică. Omul nu are studii superioare în domeniul cercetărilor, dreptului etc. Miliţianul comunist Diaconu, când îl audia, îl întreba mereu dacă i-a spus lui Ratea că a luat şpagă Bărbuleasca judecătoarea. Muşat Gheorghe de unde să ştie dacă luase judecătoarea Bărbulescu şpagă.

Bărbuleasca, judecătoare, adevărat arată ca o maimuţă la puşcărie, şpagă până la 300.000 de euro va da la DNA

Bărbuleasca, judecătoare, adevărat arată ca o maimuţă la puşcărie, şpagă până la 300.000 de euro va da la DNA

Iulian Ratea efectuase investigaţii în acest sens, a strâns informaţii de la mai mulţi vecini ai judecătoarei Bărbulescu şi, în special, el ştia foarte bine cu ce se ocupă Bărbuleasca: şpăgi multe de la primari, pe pământul maică-si, la Moşoaia AG, o vilă nouă făcută cadou de primarul Ene Florea pentru o sentinţă abuzivă împotriva lui Muşat Gheorghe. L-au chemat în mod abuziv şi procuratorul Mihai Adrian şi miliţianul Diaconu Costică, pe Muşat Gheorghe la audieri pentru a efectua ei cercetări împotriva lui Muşat Gheorghe şi a lui Iulian Ratea, au pus întrebări ca infractorii procurori şi miliţieni comunişti pentru a clasa dosarul, nu pentru a cerceta infractorii care au luat şpăgi, precum judecătoarea Bărbulescu, o vilă nouă la maică-sa, în com. Moşoaia AG. Ce au făcut aceste jeguri de procuror şi miliţian comunist făceau procurorii comunişti şi miliţienii comunişti. Ce tehnică infracţională folosesc scursurile societăţii care vor ajunge în puşcărie în viitorul apropiat? Aceste bestii nu au dispus nicio începere a urmăririi penale de la prima lor zi de angajare, unul la procuratura Judecătoriei Piteşti şi la DNA şi celălalt de unde mama dracului a venit, de la miliţia comunistă. Nespălaţii în interior şi exterior, aşteaptă şpăgile la fiecare dosar cu dar de dar. Din informaţiile noastre, au contactat-o pe Elena Bărbulescu, judecătoare coruptă total, pentru a se întâlni şi a discuta în legătură cu infracţiunile comise de ea şi primarul Ene. Unde au discutat au mai auzit şi alţii, au tras cu urechea, au venit la noi şi ne-au spus. De frica arestării, Elena Bărbulescu le-a promis că le va da câteva sute de mii de euro, dar să vorbească cu primarul Ene Florea că el are bani mulţi, sute de milioane de euro din împroprietăriri fictive. Ştim noi că are şi Bărbuleasca milioane de euro luate şpagă de la primarii cu intrare la ea, zeci. Paraziţii societăţii, Mihai Adrian şi Diaconu Costică, stau în aşteptare de dosare pe care le programează cu dedicaţie vulpiţa în robă, şefa secţiei de urmărire penală a DNA Piteşti. Acesteia nu-i dăm numele că nu are valoare. Această vulpiţă în robă e venită de la Parchetul Judecătoriei Piteşti, mafioată ciubucară la Parchetul Judecătoriei Piteşti, mafioată şi ciubucară la

Curca de Mihai Adrian, jegul infractor care mănâncă din mâna judecătoarei Elena Bărbulescu

Curca de Mihai Adrian, jegul infractor care mănâncă din mâna judecătoarei Elena Bărbulescu

DNA Piteşti, fostă colegă cu Mihai Adrian şi tovarăşă de şpagă mare tot cu Mihai Adrian şi Diaconu Costică. Lucrează pe mână toţi 3 nesimţiţii, cum vin plângerile penale care îi reprezintă pe judecători, poliţişti, procurori, primari, etc.  pe care îi cunosc, pe unii i-au scăpat şi la Parchetul Judecătoriei Piteşti de alte infracţiuni, pe când lucrau ei acolo şi pe alţii, ca în cazul acesta, o scapă pe Elena Bărbulescu de puşcărie şi pe primarul Ene, prieten şi vecin cu Bărbuleasca. Scufiţa în robă, şefa secţiei de urmărire penală, a dirijat dosarul direct la Mihai Adrian şi Diaconu Costică pentru a clasa dosarul şi a primi suma promisă de Bărbuleasca, sute de mii de euro pe care le va lua de la primarul Ene Florea. Mihai Adrian şi Diaconu, jeguri de oameni, au creat diversiune cu citarea pentru a nu mai putea ţine controlul dosarului Iulian Ratea, dar ei sunt fraieri pentru că sunt monitorizaţi non-stop şi tot la puşcărie vor ajunge. Au reuşit în mod abuziv să-l scoată din dosar cu procură specială pe directorul Iulian Ratea, dar nu va rămâne aşa, vor fi cercetaţi de Parchetul General, DNA Bucureşti şi CSM. Aceşti 3 mafioţi: Mihai Adrian, procuroarea scufiţa-n robă şi miliţianul Diaconu au fost trimişi de şefii lor pentru a îi scăpa pe toţi colegii lor de la procuratura Judecătoriei Piteşti, IPJ AG, primari zeci ş.a.m.d. Acest dosar 61/P/2016 de la DNA Piteşti, unde trebuia să-l reprezinte Iulian Ratea pe Muşat Gheorghe va fi clasat în viitorul apropiat. Şpaga e pe drum de la primarul Ene Florea la Bărbuleasca, e la înălţime, sare la cap cu sute de mii de euro promise procurorului Mihai Adrian, scufiţei în robă şi lui Diaconu. La aceste jeguri le-a luat minţile euro, stau numai la afaceri, obstrucţionează victimele din dosare. Vor fi cercetaţi şi vor plăti ei sau statul cei 1.200.000 de euro, paguba produsă victimei Muşat

Diaconu Costică, miliţian hoţ desăvârşit, diversionist abuziv care mănâncă şi el din mâna judecătoarei Bărbulescu Elena

Diaconu Costică, miliţian hoţ desăvârşit, diversionist abuziv care mănâncă şi el din mâna judecătoarei Bărbulescu Elena

Gheorghe. Să nu se mai gândească la sutele de mii de euro ale primarului Ene, pe care le va da Bărbuleasca lui Mihai Adrian, scufiţei în robă şi lui Diaconu Costică. Aceste dejecţii mai au dosare penale pe rol, se laudă pe la alţii că nu-i poate prinde nimeni, sunt şmecheri, ştiu să lase telefoanele acasă sau în birouri când se întâlnesc cu infractorii să le dea şpăgile. Nu va fi aşa, vor cădea cât de curând. În primul rând, să justifice banii, imobiliarele pe care le deţin şi alte acareturi, aur, diamante etc. Ei fac afaceri de când lucrau la Parchetul Judecătoriei Piteşti şi miliţianul Diaconu la miliţia lui comunistă, la mă-sa acolo. Mama voastră a dracului de

Vila Judecătoarei Elena Bărbulescu

Vila Judecătoarei Elena Bărbulescu

hoţi şi de escroci care veţi fi prinşi, dar nu ştiţi de cine!

  1. Solicităm verificarea conturilor în bănci a tuturor celor implicaţi, verificarea imobiliarelor pe care le deţin atât pe numele lor, precum şi la familie şi în neam.
  2. Solicităm percheziţii la domiciliile lor şi ale rudelor lor pentru a se stabili ce deţin şi câte case, terenuri, apartamente, bani, bijuterii, autoturisme etc. deţin.
  3. Solicităm monitorizarea în continuare, punerea dispozitivelor electronice în birouri, autoturisme şi în casele unde locuiesc.
  4. Solicităm ca DNA Bucureşti să trimită ofiţeri sub acoperire pentru a le oferi bani prin diferiţi avocaţi, prieteni de-ai lor ş.a.m.d.
  5. Solicităm autosesizare din partea prim-procurorului DNA Bucureşti.

Articol de Becheru Gheorghe