miercuri, aprilie 24, 2024

Judecătorii comunişti fascişti ai Curţii de Apel Piteşti: Marius Gabriel Săndulescu, Elena Popescu, Ghorghe Diaconu, Raluca Diaconu şi Gheorghe Teodora Sorescu, precum şi alţii, au distrus şi omorât victime şi familii sute de mii, prin condamnări abuzive şi încălcarea Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului

Judecătorii comunişti fascişti ai Curţii de Apel Piteşti: Marius Gabriel Săndulescu, Elena Popescu, Gheorghe Diaconu, Raluca Diaconu şi Gheorghe Teodora Sorescu şi alţii, au omorât mii de victime şi au distrus sute de mii de victime şi familii, prin condamnări abuzive şi prin încălcarea Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului. Nimeni nu i-a cercetat s-au arestat pe aceşti asasini în robe!. Deşi sunt funcţionari publici şi bugetari, nu-i cercetează nimeni pe aceşti asasini în robe.

Dragii noştri cititori, continuăm în această ediţie cu cei mai mari judecători comunişti fascişti de la Curtea de Apel Piteşti, toţi cei menţionaţi în titlu; aceşti asasini în robe, au asasinat prin abuzurile comise, mii de victime care au suferit condamnări grele abuzive, familiile lor distruse, au mai distrus sute de mii de victime, prin condamnările abuzive cu încălcarea Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului.

Preşedintele Curţii de Apel Piteşti Marius Gabriel Săndulescu un paranoic care a omorât mii de victime cu sentinţe şi decizii abuzive, a mai distrus sute de mii de victime. Un judecător comunist fascist care va fi condamnat pe viaţă.

Preşedintele Curţii de Apel Piteşti Marius Gabriel Săndulescu şi  judecătoarea Elena Popescu de la Curtea de Apel Piteşti, au respins prin încheierea din 31.01.2023  dosar nr. 1158/109/2021 al Curţii de Apel Piteşti, probele video audio efectuate de directorul general Iulian Ratea şi martorul Degeratu Elena Gabriela, care relatau recunoaşterea unor fapte penale de mărturie mincinoasă, fals în declaraţii etc. Părţile vătămate Costea Adina Elena şi Costea Ionel, au recunoscut că inculpatul victimă Petrescu Mihai nu a intrat în curtea lor şi nici nu a bătut pe partea vătămată Costea Ionel.Toate acestea s-au întâmplat după judecarea fondului la Tribunalul Argeş, unde s-a implicat directorul general Iulian Ratea şi cei doi martori, Petrescu Ion şi Degeratu Elena Gabriela. Mizeriile de romi Costea Ionel şi Costea Adina, au minţit procurorul de cercetare penală Nanu Vladimir şi pe judecătorul de fond Alina Hubert. Directorul general Iulian Ratea la trimis pe victima inculpat Petrescu Mihai şi pe cei doi martori să le pună întrebări romilor; Costea Ionel şi Costea Adina Elena. Romii nu ştiau că martorii înregistrează video audio toate întrebările, la care au recunoscut că victima Petrescu Mihai nu a intrat în curtea lor şi nici nu la bătut pe Costea Ionel. În faţa procurorului şi în faţa judecătorului au spus că Petrescu Mihai a intrat în curtea lor şi că lar fi bătut pe partea vătămată. Martorul Petrescu Ion a întrebat pe martora Costea Nicoleta şi pe martorul minor Chira Robert, dacă a intrat Mihai băiatul lui în curtea lor şi ei au răspuns că nu a intrat în curtea lor. Martorul Petrescu Ion a mai întrebat şi pe partea vătămată Chira Dănuţ Andrei, dacă a intrat Mihai Petrescu în curtea lor şi a răspuns că nu a intrat în curtea lor. Directorul general Iulian Ratea a luat declaraţii martorilor: Petrescu Ion şi lui Degeratu Elena Gabriela care aceşti martori oculari au relatat tot adevărul în legătură cu victima inculpat Petrescu Mihai. Toate aceste înregistrări video audio au fost depuse la dosarul cauzei pentru a fi luate în considerare ca probe adevărate cu recunoaşterea faptelor de către romii Costea. Petrescu Mihai a formulat cerere pentru audierea celor doi martori oculari şi pentru admiterea probelor video audio efectuate de directorul general Iulian Ratea şi Degeratu Elena Gabriela. Judecătorii comunişti fascişti Marius Gabriel Săndulescu şi Elena Popescu, au respins cererea cu propunerea celor doi martori oculari şi admiterea probelor adevărate, înregistrările video audio unde au recunoscut părţile vătămate, că Petrescu Mihai nu a intrat în curtea lor şi nici nu a bătut pe partea vătămată. În ce ţară trăim şi ce judecători comunişti fascişti avem, de nu vor să accepte probele presei române, precum şi probele inculpatului în apărare. Inculpatul nu are dreptul la nici o probă după mitea acestor paranoici judecători Săndulescu şi Popescu, are dreptul doar la acuzări mincinoase şi condamnare abuzivă din partea lui Săndulescu şi Popescu.

 Fostul preşedinte al Curţii de Apel Piteşti Gheorghe Diaconu un paranoic a omorât mii de victime şi a distrus sute de mii de victime şi familii cu sentinţe şi decizii abuzive. Un judecător comunist fascist care primeşte pensie pentru crimele comise va fi condamnat pe viaţă.

Aceşti criminali ordinari judecători care încă lucrează în Justiţia Română, au avut tupeul să invoce art. 351 Cpp, care indică următoarele: Oralitatea nemijlocirea şi contradictorialitatea. Alin (1). Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oaral, nemijlocit şi contradictoriu. Pe baza acestui articol 351 Cpp, au respins cererea cu propunerea celor doi martori şi înregistrările video audio cu recunoaştere faptelor. Cât de demenţi pot fi aceşti doi asasini judecători să invoci un articol de lege care nu are legătură cu admiterea probelor. Aceşti doi asasini judecători Săndulescu şi Popescu aveau obligaţia legală să invoce art. 100 alin (2) Cpp. Alin (2). În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate s-au a părţilor şi în mod subsiliar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale. Alin (3) Cpp. Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăriri penale s-au în cursul judecăţii se admite ori se respinge motivat, de către organele judiciare. Acest complet de Apel putea să invoce alin (4) şi mai multe litere unde indică probele care nu se admit de către instanţa de judecată şi sunt respinse motivat prin încheiere de şedinţă. Probe fiind adevărate şi de nerespins, fiindu-le frică să invoce acest articol 100 Cpp, mai bine au preferat să bată câmpii invocând art. 351 Cpp, pentru a crea o diversiune ordinară şi de neânchipuit, pentru a respinge cererea cu probele adevărate.

Art.420 Cpp. Judecarea Apelului. Alin (5). Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima instanţă şi poate administra probe noi, în condiţiile art.100 Cpp. Aceşti judecători comunişti fascişti nu au ţinut cont de nici un articol de lege, care prevede admiterea probelor pentru aflarea adevărului, mai bine au preferat să bată câmpii invocând art. 351 Cpp. Ce obligă art. 97 Cpp. Proba şi mijloacele de probă. Alin (1). Costituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei s-au inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei  care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. Aceşti asasini comunişti fascişti de judecători, Săndulescu şi Popescu, aveau obligaţia legală să studieze cu atenţie toate articolele de lege şi alineatele, pe care le-am prezentat corect şi nu să bată câmpii invocând art. 351 Cpp. Aceşti demenţi  care au bătut câmpii duce la reaua credinţă s-au la demenţă pentru condamnarea victimei inculpat Petrescu Mihai. Au nenorocit încă o victimă şi familia victimei respingând probele video audio şi martorii care contribuiau la aflarea adevărului. Le vom face plângeri penale la penalii asasini, la Parchetul General, la CSM şi la CEDO, precum şi la ministrul justiţiei. Mai invoca în încheierea de şedinţă, că ancheta jurnalistică este efectuată de o altă autoritate decât organele judiciare. Băi asasinilor judecători Săndulescu şi Popescu voi trăiţi pe pământ s-au în fundul iadului, unde sunteţi cu sufletele, îi iadul de veci pentru toate păcatele făcute. Toate articolele de lege din Codul Penal şi din Codul de Procedură Penală ne indică; tot ce înseamnă probă trebuie luată de bază de procuror şi instanţă de judecată. Numai aceşti asasini comunişti fascişti  motivează, că probele presei române sunt contrare probelor organului de cercetare penală. Băi bolnavilor psihici, astea nu sunt probe contrare, au recunoscut părţile vătămate la inculpat şi la cei doi martori, au mai recunoscut şi martorii în acuzare la inculpat şi la cei doi martori oculari. Unde sunteţi Săndulescu şi Popescu pe pământ s-au în fundul iadului!. Satane nenorocite!. La bălăceanca cu ei s-au la expertiză psihiatrică la INML Bucureşti, pentru stabilirea discernământului. 

Fostul preşedinte al Curţii de Apel Piteşti Cornelia Gheorghe Sorescu o paranoică şi o băbăciune a asasinat cu sentinţe şi decizii abuzive mii de victime va fi condamnată pe viaţă ca şi colegii ei.

 Hahalerelor!. Ăstă e un mic exemplu de victimă condamnată, să vedeţi ce au în arhivă te ei la bătaie singur. Judecătorul Gheorghe Diaconu şi fata lui judecător Raluca Diaconu de la Curtea de Apel Piteşti, au condamnat sute de mii de victime fără a exista vreo probă s-au de a se întruni cele 7 elemente constitutive ale vreunei infracţiuni. Aceşti comunişti fascişti au folosit prezumţia de vinovăţie în loc so folosească pe cea de nevinovăţie cum prevede legea. Tată şi fiică judecători de trimis la psihiatrie, dar în primul rând trebuie arestaţi de procuratura generală, pentru crimele săvârşite, cu sentinţe rămase definitiv şi decizii. O victimă care este arestată fără probe şi condamnată în mod abuziv la ani grei de puşcărie, se îmbolnăveşte şi decedează după puţin timp de detenţie. Scapă cu viaţă cei care se roagă şi sunt întăriţi de S.F. Dumnezeu. Aceşti comunişti fascişti nu ştiu ce înseamnă o condamnare fără probe s-au să fi nevinovat să execuţi o pedeapsă necuvenită; ei condamnau până să se pensioneze la greu victime şi acum iau pensii mari pentru toate abuzurile şi represiunile nedrepte pe care le-au comis. Trebuie verificate toate dosarele acestor asasini, pentru a se stabili cu exactitate toate abuzurile comise şi represiunile comise la timpul lor în exerciţiul funcţiilor lor. Mai trebuie cercetaţi pentru crime împotriva umanităţii, întrucât aceşti doi comunişti fascişti tată şi fiică, au asasinat cu sentinţe şi decizii mii de victime, care nu se făceau vinovate de vreo infracţiune; doar în mintea lor bolnavă de comunişti fascişti, credeau că victimele au comis infracţiuni. Judecătorul Gheorghe Teodora de la Curtea de Apel Piteşti, o romă din Comuna Bârla Judeţul Argeş, a practicat condamnări abuzive şi represiuni nedrepte la greu împotriva victimelor; timp de 25 de ani cât a lucrat în Justiţia Argeşană. Roma judecător s-a pensionat anul trecut, ea crede că a scăpat de noi şi de procurorii din cadrul Parchetului General, va fi cercetată non stop şi condamnată pentru abuzuri în timpul serviciului, represiune nedreaptă şi pentru crime împotriva umanităţii. Asta a bătut recordul, a dat condamnări cu detenţie pe viaţă la victime, probele făcături au fost admise de ea ca probe adevărate, pe mână cu criminaliştii roma!. Ţipa în sala de judecată ca o isterică la victime, le ameninţa pe victime că vor fi condamnaţi la ani grei de puşcărie paranoica. Acum i-a pensie pentru toate infracţiunile comise, zeci de mii de lei lunar. Aceasta a fost şi nora altei comuniste fasciste judecător Cornelia Gheorghe Sorescu, care şi aceasta a dat condamnări prin împuşcare la 7 victime. Într-un cuvânt i-a trimis la plutonul de execuţie comunista. Ca aceştia sunt şi la această oră judecători la Curtea de Apel Piteşti, care nu trebuie să mai presteze serviciu de judecată, întrucât sunt comunişti fascişti, paranoici, care nu recunosc probele adevărate, s-au dacă nu sunt probe în acuzarea victimelor, ei îi condamnă fără emoţii la ani grei de detenţie. Tot Argeşul şi Judeţul Vâlcea sunt terorizaţi din cauza acestor judecători  comunişti fascişti.

Curtea de Apel Piteşti batjocorită de asasinii comunişti fascişti prezentaţi dar şi Ministerul Justiţiei făcut de râs de asasinii judecători comunişti fascişti pensii de zeci de mii de lei la asasinii comunişti fascişti.

Dacă am întrebat avocaţii victimelor ce se întâmplă de le resping orice probă în apărare la victime; ei ne-au spus că e groaznic cum judecă aceşti nenorociţi, victimele nu au dreptul la probe şi sunt condamnate fără probe s-au nu le acceptă probele în apărare, pentru a se stabili adevărul în cauză. Trebuie luate înregistrările video audio unde se vede ce fac ei în cursul judecăţilor, pentru a se convinge inspectorii judecători din cadrul CSM şi procurorii din cadrul Parchetului General. Se va lucra cu probele clienţilor, nu mai au nici o scăpare aceşti comunişti fascişti de la Curtea de Apel Piteşti. Unul nu este de lăudat toţi au aceiaş microb criminal în ei. Ei se bazează că au relaţii la CSM şi în Parchetul General, va veni timpul când nu îi va mai băga nimeni în seamă şi vor fi cercetaţi şi condamnaţi la ani grei de detenţie. Ei nu recunosc că au fost bugetari şi care mai lucrează nu recunoaşte că ei sunt bugetari şi funcţionari publici. Primesc buget de la Guverne ca oricare instituţie a statului, ei nu recunosc că sunt bugetari şi funcţionari publici. Spun: noi suntem judecători şi nu răspundem în faţa legii!. Cine dracu sunteţi voi cu studii în drept, un INM de 2 ani şi o stagiatură de 2 ani. Alţii ce să mai zică cu trei facultăţi şi doctorate, ei se supun legii iar voi sunteţi Dumnezeii pământului. Mai bine zis satanele pământului!.

Ruşine să vă fie comunişti fascişti, asasini nenorociţi, care veţi fi cercetaţi şi condamnaţi la ani grei de detenţie.  

Articol de FG

ARTICOLE SIMILARE

spot_img

Ultimele articole