Judecătoarele Ioniță Laura, Elena Minodora Rusu, Jeana Dumitrache, Elena Cornelia Olteanu și Mirela Dumitrache Babalâc pun cheltuieli de judecată în sentințe și decizii în mod abuzivJegurile Justiției Române: magistratele Ioniță, Rusu, Dumitrache, Olteanu și Babalâc pun în sentințe și decizii cheltuieli de judecată fără ca textul de lege să impună aceasta

Dragii noștri cititori, continuăm în această ediție cu cele mai mari jeguri de magistrate din justiția argeșeană, abuzive, corupte și târfe.

Ministrul Tudorel nu trebuie demis, a făcut cel mai bun lucru cu înființarea secției de investigare a magistraților

În data de 25 octombrie 2018 s-a judecat cauza victimei Dumitrașcu Spiridon, unde s-a cerut de către părți completarea dispozitivului deciziei civile nr. 2593/2018 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.769/109/2018. Această cauză reprezenta cheltuieli de judecată în sumă de 600 lei. Avocatul părților adverse Stănescu Paul nu a solicitat cheltuieli de judecată și nici nu a depus la dosar pe fondul cauzei vreo factură sau vreo chitanță care să indice suma mai sus menționată. Escrocul de avocat Stănescu Paul a formulat o cerere pentru completarea dispozitivului deciziei civile după ce a rămas în pronunțare și după ce s-a eliberat decizia civilă irevocabilă, Stănescu Paul cel mai mare escroc avocat a emis către clienții lui o factură de 600 lei pentru ai ajuta pe clienții lui să obțină cheltuieli de judecată și de al lăsa fără bani de tratament medical pe victima Dumitrașcu Spiridon. Factura trebuia emisă când a încasat banii el a emis factură către clienții lui după ce s-a lăsat în pronunțare și după ce a rămas decizia civilă irevocabilă.

Completul de Fond al Tribunalului Argeș, format din infractoarele judecătoare, Elena Cornelia Olteanu și Mirela Dumitrache Babalâc pe blat cu avocatul Paul Stănescu a admis cererea infractorului avocat neținând cont de ce indică textul de lege. Potrivit art. 452 C.P.C părțile care pretindeau cheltuieli de judecată trebuiau să facă dovada în condițiile legi, dovada existenței și întinderilor, cel mai târziu la data încheierii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Șefa secției de investigare a magistraților, Adina Florea, trebuie susținută non-stop

Avocatul escroc Stănescu Paul nu a solicitat pe fondul cauzei cheltuieli de judecată și nici nu a făcut vreo dovadă în acest sens. El nu mai avea nici un drept legal să formuleze cerere pentru completarea dispozitivului deciziei întrucât art. 444 CPC ne indică și obligă următoarele:

Art. 444 alin. (1)

Alin. (1) dacă prin hotărârea dată de instanță a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale se poate cere completarea hotărârii în același termen în care se poate declara după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reținere, în termen de 15 zile de la pronunțare. În acest caz după hotărârea definitivă irevocabilă nu s-a mai formulat nici o cale de atac, conform textului de lege, pentru a se putea formula cerere pentru completarea dispozitivului deciziei.

Cel mai mare escroc avocat

Avocatul escroc Paul Stănescu pe blat cu judecătoarele corupte a reușit să i se aprobe în mod abuziv cererea de completare a dispozitivului deciziei nr.2593/2018, dosar nr. 769/109/2018. Așa a obținut escrocul de avocat Paul Stănescu suma de 600 lei, cheltuieli de judecată și l-a lăsat pe Dumitrașcu Spiridon fără tratament medical circa 3 luni de zile. Acest avocat escroc Paul Stănescu e băiat bun care le duce parfumuri scumpe la judecătoare și euro grei pentru dosare cu valori foarte mari. Are glume permanent cu toate curvele de judecătoare din justiția argeșeană, le duce parfumuri și euro la birouri sau la domiciliile acestora. Are garantate toate procesele, el obține sentințe și decizii favorabile pentru clienții lui tot timpul, dar nu se gândește că legea nu-i permite nimic din tot ceea ce solicită. Așa s-a ajuns de a nenorocit mii de victime, pe unii i-a lăsat fără moșteniri, pe altii fără case, pe alții i-a îngropat în datorii la executori ș.a.m.d. Dumitrașcu Spiridon a formulat recurs conform deciziei Tribunalului Argeș. Completul de judecată de recurs de la Curtea de Apel Pitești format din Laura Ioniță și Jeana Dumitrache, două târfe needucate au hotărât să-i declare recursul ca fiind nul deoarece nu este prevăzut în Codul de Procedură Civilă, cale de atac.

Laura Ioniță, cea mai zdreanță judecătoare

Nenorocitele, târfele de judecătoare corupte și abuzive nu au respectat decizia Tribunalului Argeș unde se indică faptul că Dumitrașcu Spiridon se poate adresa cu recurs la Curtea de Apel Pitești împotriva deciziei abuzive eliberate de Tribunalul Argeș. Nu mai punem că textul de lege din Codul de Procedură civilă dă dreptul la oricare sentință sau decizie să fie atacate cu recurs sau cu apel. Aceste două târfe de judecătoare, Laura și Jeana nu au ținut cont de textul de lege din Codul de Procedură Civilă și nici nu au respectat art.6 CEDO, dreptul la un proces echitabil cu respectarea tuturor condițiilor legii. Ele au trecut direct la declararea recursului ca inadmisibil și nul de drept. Avocatul Paul Stănescu le-a solicitat toate acestea pe fondul cauzei și ele au și trecut la executat victima declarând recursul inadmisibil. Într-un cuvânt i-a luat dreptul victimei de a face recurs deși  Decizia Tribunalului Argeș indică cu drept de Recurs. După toate acestea, avocatul infractor Stănescu Paul a formulat din nou cerere la Curtea de Apel Pitești pentru completarea dispozitivului deciziei civile și pentru a cere de această dată încă o dată bani, 600 lei pe care executorul Vârgă Ioan îi ia din contul victimei Dumitrașcu Spiridon. Și-a mai pus și el la cei 600 lei încă 300 de lei și așa s-a ajuns să solicite din nou ilegal suma de 900 de lei, cheltuieli de judecată.

Jeana Dumitrache, o escroacă, o cioară împuțită

Elena Minodora Rusu și Laura Ioniță au judecat această cauză, dar nu avem nici o speranță că va respinge cererea de completare a dispozitivului deciziei cu suma de 900 lei, cheltuieli de judecată. Directorul Iulian Ratea l-a reprezentat cu procură pe Dumitrașcu Spiridon la Curtea de Apel Pitești. Cele două judecătoare abuzive Ioniță și Rusu nu i-au dat voie să prezinte situația reală, i-au impus să spună scurt dacă solicita admiterea cererii. Tot timpul îi spuneau directorului Iulian Ratea: „cereți să admitem cererea!”. Directorul Ratea le-a spus la un moment dat: „solicit respingerea cererii formulate în mod abuziv, mai solicit amendarea avocatului Stănescu Paul întrucât a formulat cerere contra textelor de lege”.

Elena Minodora Rusu, cea mai curvă robă, dar și escroacă

Jigodiile de judecătoare Laura și Elena Minodora s-au ridicat după scaune și le venea să îl strângă de gât pe directorul Iulian Ratea. Cele mai escroace curve de femei, talie mondială. Astea sunt la japcă, nu la judecarea cauzelor conform legilor române în vigoare. Le-a transims directorul Iulian Ratea că vor fi cercetate de secția de procurori de investigare a magistraților . Nu au mai spus nimic dar au înnegrit. Vor fi cercetate de procurori și vor răspunde penal precum și pușcărie vor face cu altele la Tîrgșor.

Ce tupeu au aceste infractoare, sunt primele la grevă împotriva ministrului Tudorel și împotriva secției de procurori. Chiar de ei o să aibe parte aceste scursuri ale societății. Plecați jegurilor din justiție!

Articol de Mircea Păun